25 jaar Immunologie Rotterdam

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling Immunologie van het Erasmus MC in Rotterdam heeft Rob Benner een rijk geïllustreerd jubileumboek geschreven: ’25 jaar Immunologie Rotterdam’. Dit boek beslaat de jaren 1985 tot 2010.

Honderd oud-medewerkers, medewerkers en collega’s hebben aan dit boek vanuit hun persoonlijke ervaring een bijdrage geleverd. Dit geeft een gevarieerd en breed inzicht in de rol die de afdeling Immunologie voor hen heeft gespeeld of nog speelt. Ook de ontwikkeling van de Rotterdamse Immunologie als zelfstandige discipline vanuit de Celbiologie wordt beschreven. Daarnaast wordt o.a. aandacht besteed aan de onderzoeklijnen van de afdeling door de jaren heen, aan alle gepromoveerden en aan de visie van de afdeling op de opleiding van nieuwe generaties artsen, docenten en onderzoekers. De hoogleraren die binnen de afdeling zijn opgeleid komen aan de orde, evenals de door de medewerkers voor hun werk ontvangen prijzen en onderscheidingen.

Professor Benner heeft als afdelingshoofd vanaf 1985 tot aan zijn emeritaat in zijn beleid veel nadruk gelegd op het belang van goede collegiale verhoudingen en de onderlinge wisselwerking tussen onderwijs, patiëntenzorg en onderzoek. In de missie van de afdeling staan de uitgangspunten deskundigheid, betrouwbaarheid en innovatie centraal. Teamgeest, werkplezier en persoonlijke professionele ontwikkeling staan daarbij hoog in het vaandel.